Onderzoek naar de kracht van Netwerken voor Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling

door | 21 december 2020 | Leren Netwerken

kracht-netwerken-loopbaanontwikkeling-mobiliteitontwikkeling

Organisaties staan vandaag de dag voor veel uitdagingen, zoals het anticiperen op, aantrekken en ontwikkelen van menselijk kapitaal voor de lange termijn. Tegelijkertijd zijn werknemers meer dan ooit op zoek naar nieuwe uitdagingen, jobs die meer voldoening schenken of beter aansluiten bij de eigen vaardigheden. Het bij elkaar brengen van deze belangen binnen de muren van één organisatie ligt niet voor de hand.

Om deze gemeenschappelijk uitdagingen het hoofd te bieden, slaan werkgevers en hun werknemers de handen in elkaar door samen te werken in netwerkverband en proberen daarmee op een innovatieve manier bij te dragen aan een circulaire en meer duurzame arbeidsmarkt. Binnen deze netwerken worden activiteiten georganiseerd zoals trainingen, proefstages, netwerkevenementen, matchtafels en nog veel meer, met het oog op het wegnemen van de schotten tussen organisaties. Deze aanpak is nog relatief nieuw en er is weinig bekend over het succes van deze netwerken en welke factoren hierbij een rol spelen.

De Open Universiteit is daarom een tweetal onderzoeksprojecten gestart om een beter inzicht te krijgen in het functioneren van deze netwerken en hoe de activiteiten die werknemers benutten ook bijdragen aan het vinden van een passende baan en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Tevens wordt onderzocht wat de drijfveren zijn voor werkgevers om deel te nemen in deze netwerken, welke factoren de samenwerking succesvol maken en wat de impact van deelname aan de netwerken is voor de werkgevers. Diverse netwerken zijn betrokken bij dit onderzoek, waaronder Match to Work. U zult daarom binnenkort meer van ons horen!

De betrokken onderzoekers:

Sarah Courchesne is promovenda bij de Open Universiteit (vakgroep Organisatie). Haar onderzoeksthema’s zijn onder andere duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit binnen organisationele netwerken. Ze heeft een achtergrond in Human Resource Management en Psychologie.

René Vollenbroek is promovendus bij de Open Universiteit (vakgroep Organisatie). Zijn onderzoeksthema’s richten zich op netwerksamenwerking, employability, samenwerking en effecten op organisaties in het perspectief van leren en veerkracht. Hij heeft o.a. een achtergrond in Human Resource Management. Hij is ondernemer en directeur van Match to Work BV.

Dr. Dave Stynen is werkzaam aan de Open Universiteit als universitair docent. Daarnaast is hij research fellow bij de vakgroep Epidemiologie (domein Arbeidsepidemiologie) bij Maastricht University en gastdocent aan de Universiteit Hasselt. In zijn onderzoek staan de thema’s duurzame inzetbaarheid, kwaliteit van werk en loopbaanmobiliteit centraal. Hij vervult de rol van dagelijks begeleider voor Sarah en René.

Prof. dr. Marjolein Caniëls is hoogleraar aan de Open Universiteit. Haar leerstoel omvat onderzoek naar lerende organisaties. Prof. Caniëls is programmaleider van de onderzoekslijn met het thema “leren” bij de faculteit Management. Daarnaast is ze als programmaleider van de Master of Science in Management verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het masteronderwijs aan deze faculteit. Haar huidige onderzoeksinteresse ligt op het terrein van organisatie leren, creativiteit en innovatief werkgedrag van medewerkers. Ook heeft ze gepubliceerd over regionale innovatie netwerken. Zij is als promotor betrokken bij het project van Sarah.

Prof. Dr. Jol Stoffers is lector Employability aan de Zuyd Hogeschool en bijzonder hoogleraar ‘Employability in de context van een innovatieve en lerende regio’ aan de Open Universiteit. Zijn onderzoek en publicaties richten zich op thema’s als regionale arbeidsmarkt, employability en human resource management. Tevens is hij wetenschappelijk directeur van NEIMED, Sociaal-Economisch Kenniscentrum en research fellow bij het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Hij is als promotor betrokken bij het project van René. Meer informatie www.jolstoffers.com

Prof. Dr. Judith Semeijn is werkzaam als hoogleraar Duurzaam HRM en voorzitter van de vakgroep Organisatie bij de faculteit Management van de Open Universiteit. Haar onderzoek richt zich op hoe organisaties een duurzamer beleid kunnen creëren op HR-gebied, op duurzame loopbanen en op de rol van een leven lang ontwikkelen. Als research fellow is zij verbonden aan het Research Centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. Zij is als promotor betrokken bij beide projecten.