Netwerktafels

Vergroot duurzame inzetbaarheid

Hoe werken netwerktafels?

Bij Match to Work netwerktafels komen werkgevers uit een regio of sector bij elkaar voor het aanbieden en bespreken van vacatures, stages, werkervaringsplekken etc. Werknemers presenteren zich hier in een veilige omgeving voor een volgende loopbaanstap, bijvoorbeeld met een pitch. Bij een match krijgen zij de kans om elders werkervaring op te doen of stage te lopen met behoud van arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid.

Voor een tijdelijke of definitieve overstap maken werkgevers en werknemers onderling afspraken over zaken als de periode, een tijdelijk of vast contract en scholing.

De netwerkafels kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande netwerken. Is er nog geen regionaal of sectoraal netwerk? Dan kan Match to Work dit ontwikkelen op basis van haar uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied.

matchtafels duurzame inzetbaarheid

De voordelen

Waarom een netwerktafel?

Z
Je helpt werknemers bij hun volgende loopbaanstap.
Z
Je geeft werkzoekenden zoals jongeren en schoolverlaters daadwerkelijk een kans om aan het werk te gaan.
Z
Je realiseert kostenvoordelen: geen werving- en selectiekosten, verminderen van ziekteverzuim, lagere re-integratiekosten en lage transitiekosten.
Z
Je geeft als organisatie blijk van goed werkgeverschap en je hebt een actieve houding bij het verduurzamen en circulair maken van de arbeidsmarkt.
Z

Je bouwt als lid van de Match to Work community nieuwe contacten op in het regionale netwerk van werkgevers en arbeidsmarktspecialisten. Ook buiten de netwerktafels weet je elkaar zo makkelijker te vinden.

Welke typen netwerktafels?

Permanente netwerktafels

Met een overwegend vaste groep werkgevers uit de regio of een sector. Wij komen frequent bij elkaar en wisselen binnen en buiten de groep informatie uit om elkaar en werknemers te helpen van werk naar werk. De komende jaren breiden we ons netwerk uit naar diverse regio’s en sectoren.

Maatwerk netwerktafels

Mede door de coronacrisis is de noodzaak om werknemers te begeleiden naar een nieuwe werksituatie erg groot. Onze maatwerktafels faciliteren dit proces door werkgevers die noodgedwongen moeten inkrimpen te verbinden met werkgevers die vraag hebben naar nieuwe mensen. Zoals in sectoren als techniek, veiligheid en zorg, waar de vraag naar medewerkers onverminderd groot is. Maatwerktafels zijn programmatisch of projectmatig ingericht en hebben een tijdelijk karakter.

Wat werkgevers ervan vinden

Netwerktafels

Organisaties

Pitchers

Wat is de ervaring van de pitchers?

Ben jij er ook bij?

Eerstvolgende netwerktafels

Samen aan de slag?

Vraag een vrijblijvende kennismaking aan of bekijk onze overige diensten.