Over Match to Work

Ons verhaal

Missie en visie

“Actief bijdragen aan een duurzame en circulaire arbeidsmarkt”, dat is onze missie. Samen met anderen ontwikkelen we diensten die bijdragen aan een gezond ecosysteem voor de arbeidsmarkt. Een systeem waarbinnen kennis en kunde behouden blijven voor werkgevers en waar werknemers kansen krijgen om de stap te maken van werk naar werk. Wij willen dat mensen toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt kunnen blijven leveren.

Daarom hebben wij ons verbonden aan drie Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

R

SDG 8: waardig werk en economische groei;

R

SDG 10: ongelijkheid verminderen;

R

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Onze kernwaarden

Waar wij in geloven 

De kernwaarden van Match to Work zijn: vertrouwen, veiligheid, actieve wederkerigheid en vakmanschap.

Samen met werkgevers en werknemers werken wij aan een sterk fundament van onderling vertrouwen als voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Medewerkers en werkzoekenden kunnen zich in deze omgeving veilig bewegen bij de oriëntatie op hun verdere loopbaan. Dit vraagt van werkgevers dat zij bereid zijn elkaars belangen te dienen en verantwoordelijkheid te nemen voor het collectieve resultaat op basis van actieve wederkerigheid. Samen realiseren wij successen door gebruik te maken van elkaars vakmanschap.

R

Vertrouwen

~

Veiligheid

+

Wederkerigheid

Vakmanschap

Ons team

Bernadet van Veldhuizen

“Ik ben initiatiefnemer en arbeidsmarktprofessional. In 2011 ben ik als mobiliteitsadviseur gestart met het oprichten van een werkgeversnetwerk in Amsterdam en op Schiphol. Vanaf 2014 heb ik zelf matchtafels georganiseerd en gefaciliteerd. In voorjaar 2019 sprak ik mijn droom uit om dit mooie initiatief te delen met Nederland. In deze periode kwam ik ook René Vollenbroek tegen. Sindsdien werken we samen aan onze ambitie. Het doel van het bouwen van een werkgeversnetwerk is om mensen de gelegenheid te geven om in veiligheid en vertrouwen een volgende stap in hun loopbaan te zetten. Ik vind dat iedereen die kans verdient. Daarom bouwen we samen met werkgevers aan een duurzame en circulaire arbeidsmarkt.”

bernadet van veldhuizen
rene vollenbroek

Ons team

René Vollenbroek

“Mijn hele loopbaan ben ik al zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen en organisaties. En vooral in hoe wij, met elkaar, in ons dagelijkse werk komen tot een succesvolle samenwerking. Steeds vaker worden we geconfronteerd met vraagstukken die we als individu of organisatie alleen niet meer opgelost krijgen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen waar de betrokkenen bereid zijn om hun steentje aan bij te dragen. Dit geldt ook voor de vraagstukken op de arbeidsmarkt. Als verbinder en netwerker pur sang heb ik een passie om partijen te verbinden en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Samen met Bernadet van Veldhuizen heb ik Match to Work opgericht om werkgevers en werknemers op weg te helpen naar een nieuw systeem, waar duurzame inzetbaarheid de norm is.”

“Begin 2020 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek aan de Open Universiteit. In dit kader is een onderzoeksprogramma opgezet dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van nieuwe netwerken met de focus op duurzame inzetbaarheid, zoals Match to Work.” Lees meer over het onderzoek naar de kracht van Netwerken voor Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling.