Over Match to Work

Ons verhaal

Missie en visie

“Actief bijdragen aan een duurzame en circulaire arbeidsmarkt”, dat is onze missie. Samen met anderen ontwikkelen we diensten die bijdragen aan een gezond ecosysteem voor de arbeidsmarkt. Een systeem waarbinnen kennis en kunde behouden blijven voor werkgevers en waar werknemers kansen krijgen om de stap te maken van werk naar werk. Wij willen dat mensen toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt kunnen blijven leveren.

Daarom hebben wij ons verbonden aan drie Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

R

SDG 8: waardig werk en economische groei;

R

SDG 10: ongelijkheid verminderen;

R

SDG 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Onze kernwaarden

Waar wij in geloven 

De kernwaarden van Match to Work zijn: vertrouwen, veiligheid, actieve wederkerigheid en vakmanschap.

Samen met werkgevers en werknemers werken wij aan een sterk fundament van onderling vertrouwen als voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Medewerkers en werkzoekenden kunnen zich in deze omgeving veilig bewegen bij de oriëntatie op hun verdere loopbaan. Dit vraagt van werkgevers dat zij bereid zijn elkaars belangen te dienen en verantwoordelijkheid te nemen voor het collectieve resultaat op basis van actieve wederkerigheid. Samen realiseren wij successen door gebruik te maken van elkaars vakmanschap.

R

Vertrouwen

~

Veiligheid

+

Wederkerigheid

Vakmanschap

Ons team

Bernadet van Veldhuizen

Als jong meisje wist ik niet wat ik wilde worden. Omdat het schoolsysteem niet echt bij mij paste ben ik al snel gaan werken. Mijn loopbaan heeft verschillenden loopbaanpaden gekend. Zo heb ik ervaring opgedaan in de bloemsierkunst, ben ik werkzaam geweest in de installatiebedrijven van mijn ouders, heb ik als secretaresse en als intercedent gewerkt. Vanaf 2005 ben ik werkzaam geweest op de luchthaven Schiphol en ben ik het HR vak ingerold waarin ik alle facetten van het HR vak heb mogen ervaren. Mijn interesse ging en gaat nog steeds het meest uit naar arbeidsmobiliteit. Mensen in beweging krijgen! Ik heb ervaren dat mensen in beweging komen wanneer ze zich veilig en vertrouwd voelen in hun nieuwe (werk)omgeving. Dit bracht mij op het idee om een werkgeversnetwerk te bouwen waarin werkgevers met elkaar samenwerken en met elkaar een omgeving creëren waarin medewerkers in veiligheid en vertrouwen van werk naar werk kunnen bewegen.

Dit idee is uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waarin we ons dagelijks houden met het in beweging brengen van werkgevers met als doel samen te werken aan een duurzame en circulaire arbeidsmarkt waarin iedereen meetelt. 

bernadet van veldhuizen
rene vollenbroek

Ons team

René Vollenbroek

“Mijn hele loopbaan ben ik al zeer geïnteresseerd in de ontwikkeling van mensen en organisaties. En vooral in hoe wij, met elkaar, in ons dagelijkse werk komen tot een succesvolle samenwerking. Steeds vaker worden we geconfronteerd met vraagstukken die we als individu of organisatie alleen niet meer opgelost krijgen. Dit vraagt om nieuwe oplossingen waar de betrokkenen bereid zijn om hun steentje aan bij te dragen. Dit geldt ook voor de vraagstukken op de arbeidsmarkt. Als verbinder en netwerker pur sang heb ik een passie om partijen te verbinden en gezamenlijk tot oplossingen te komen. Samen met Bernadet van Veldhuizen heb ik Match to Work opgericht om werkgevers en werknemers op weg te helpen naar een nieuw systeem, waar duurzame inzetbaarheid de norm is.”

“Begin 2020 ben ik gestart met mijn promotieonderzoek aan de Open Universiteit. In dit kader is een onderzoeksprogramma opgezet dat zich specifiek richt op de ontwikkeling van nieuwe netwerken met de focus op duurzame inzetbaarheid, zoals Match to Work.” Lees meer over het onderzoek naar de kracht van Netwerken voor Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling.