Wat is Match to Work?

Match to Work is een platform waar werkgevers en werknemers van organisaties in uiteenlopende branches gelijkwaardig en wederkerig samenwerken aan een duurzame en circulaire arbeidsmarkt. Samen bieden we werknemers de kans om een nieuwe stap te zetten op de arbeidsmarkt.Hoe?
Met matchtafels! Een bewezen succesvolle methode die helemaal past in de huidige tijd van flexibele arbeidsmarktbenadering. Samen met werkgevers creëren wij:

 • collegiale in- en uitleen
 • werkervaringsplekken, stages
 • oriëntatie- en/of kennismakingsgesprekken
 • tijdelijke of definitieve overstap (tijdelijk/vast contract)
 • mogelijkheid voor werknemers om te pitchen

 

We werken op basis van drie Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: eerlijk werk en economische groei, ongelijkheid verminderen en partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Hoe werken de matchtafels?

Bij de matchtafels komen werkgevers u tien keer per jaar bij elkaar voor het aanbieden en delen van vacatures, kandidaten en werkervaringsplekken. En natuurlijk om te netwerken. Werknemers kunnen zich in een veilige omgeving presenteren en oriënteren voor een volgende stap in hun loopbaan.  

Bij een match creëren we samen de kans om:


 • de werknemer elders werkervaring op te laten doen of stage te lopen met behoud van arbeidsvoorwaarden en rechtszekerheid. 


 • de werknemer de tijd te gunnen om te ervaring op te doen in een job bij een andere werkgever. 


 • de werknemer te laten kiezen of terugkeren naar de eigen werkgever of overstappen naar de nieuwe werkgever. 


De medewerker om zelf verantwoordelijk te blijven voor zijn of haar loopbaan. 

Deelnemende werkgevers kijken niet alleen naar het eigen gewin, maar zijn ook bereid om het belang van de andere organisaties te dienen. Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en werkt op basis van wederzijds vertrouwen

 

De sterke regionale netwerken leveren relevante contacten op voor werkgevers en vormen een belangrijke reden om erbij te willen zijn. Zij leren elkaar persoonlijk kennen en bouwen zo aan vertrouwen. Ook buiten de matchtafels weten zij elkaar makkelijk te vinden. 

 
Match to Work organiseert en faciliteert de matchtafel sessies, zorgt voor een professioneel getrainde voorzitter en ontwikkelt de regionale netwerken.  De werkgevers en werknemers stemmen verder onderling af wat de werkzaamheden, overstapmogelijkheden en betalingsafspraken zijn. Hierbij kunnen zij arbeidsmarktexperts uit het Match to Work netwerk inschakelen.

Waarom deelnemen?

Er zijn vele redenen waarom de matchtafels van Match to Work interessant zijn voor werkgevers.

1. Werknemers preventief helpen in hun loopbaan:

 • de werknemer is toe aan iets nieuws of vindt het werk niet zo leuk meer
 • de werknemer wil zich verder ontwikkelen
 • de werknemer functioneert onvoldoende en past niet meer op deze plek of in de organisatie
 • de werknemer is boventallig, bijvoorbeeld door een reorganisatie (of andersom: de afdeling is ondertallig)
 • de werknemer keert na langdurige ziekte terug in een andere functie (1e spoor) of gaat voor passende arbeid bij een andere werkgever (Wet Verbetering Poortwachter)
 • werkzoekenden een kans geven

2. Concrete kostenvoordelen realiseren:

 • vermindering werving- en selectiekosten
 • vermindering van ziekteverzuim
 • verminderen van re-integratiekosten 
 • kortere outplacementtrajecten


3. Blijk geven van flexibel werkgeverschap en een actieve houding innemen bij het verduurzamen en circulair maken van de arbeidsmarkt.

4.Contacten opbouwen in het regionale netwerk van werkgevers en arbeidsmarktspecialisten.

Welke regio’s?

Match to Work is momenteel met matchtafels actief in deze regio’s: 

 • Metropool Amsterdam 
 • Alkmaar
 • Breda/Dordrecht
 • 't Gooi, Vecht & Eem
 • Leiden/Den Haag
 • Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe)
 • Schiphol