Match to Work 

VOOR EEN duurzame en CIRCULAIRE ARBEIDSMARKT

 Match to Work

 

“Actief bijdragen aan een duurzame en circulaire arbeidsmarkt”, dat is de ambitie van Match to Work. Vanuit deze gedachte leveren wij diensten waarbij werkgevers en werknemers van organisaties uit diverse branches gelijkwaardig en wederkerig samenwerken. Samen bieden wij werknemers de kans voor een nieuwe stap op de arbeidsmarkt. 

 hoe doen we dat?

Met matchtafels! Een bewezen succesvolle methode die helemaal past in de huidige tijd van flexibele arbeidsmarktbenadering. We onderscheiden twee typen matchtafels.

 

Allereerst de permanente matchtafels met een overwegend vaste groep deelnemende werkgevers uit de regio of een of meer sectoren. Wij komen frequent bij elkaar en wisselen binnen en buiten de groep informatie uit om elkaar en werknemers te helpen.

 

En de maatwerk matchtafels voor het begeleiden van werknemers ‘van werk naar werk’, in het geval van specifieke behoeften in vraag en aanbod. Mede door de coronacrisis is de noodzaak om werknemers te begeleiden naar een nieuwe werksituatie erg groot. Onze maatwerktafels faciliteren dit proces door werkgevers die noodzakelijk moeten krimpen te verbinden met werkgevers die een substantiële vraag hebben naar nieuwe mensen. Zoals in sectoren als techniek, veiligheid en zorg, waar de vraag naar medewerkers onverminderd groot is. Maatwerktafels zijn programmatisch of projectmatig van opzet. Ze zijn gericht op een specifieke doelgroep en hebben een tijdelijk karakter. 

 

Bij de matchtafels creëren wij samen met de deelnemende werkgevers:

·         collegiale in- en uitleen;

·         werkervaringsplekken en stages;

·         oriëntatie- en kennismakingsgesprekken; 

·         de mogelijkheid voor werknemers om te pitchen;

·         tijdelijke of definitieve overstap van werknemers (met een tijdelijk of vast contract).

 

 

AGenda & locaties


contact

Meer weten over dit landelijke netwerk? Of wil je deelnemen aan dit netwerk neem dan contact op met ons.

Bernadet van Veldhuizen (06-12 10 93 40) 
René Vollenbroek (06-52 89 81 68)

info@matchtowork.nl of via het onderstaande contactformulier